Grunnlinje

I arbeid med geometriske figurer utpeker vi ofte en grunnlinje, hvoretter vi nedfeller en normal på for å finne en høyde. Eksempel: Arealet til en trekant kan utregnes ved å multiplisere lengden av en grunnlinje med lengden av den tilhørende høyden og så dele på to.

Elever vil ofte tro at det er én bestemt sidekant som må være grunnlinjen i en figur - gjerne da en sidekant som ligger horisontalt. Det stemmer ikke.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License