Gyllent rektangel

Et gyllent rektangel er et rektangel hvor forholdet mellom den korteste siden og den lengste siden er lik forholdet mellom den lengste siden og summen av sidelengdene. Altså: Kaller du den lengste siden a og den korteste siden b, skal forholdet være slik at

(1)
\begin{align} \frac{b}{a} = \frac{a}{a+b} \end{align}

Gylne rektangler er i slekt med det gylne snitt.

flickr:5391954663

Et gyllent rektangel har den egenskapen at hvis du kutter vekk kvadratet av den korteste sida, vil det som blir igjen også være et gyllent rektangel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License