Halvkonkreter

Halvkonkreter er ikke helt konkrete ting, slik at læreren ikke viser fem baller i undervisningen men man kan for eksempel bruke en tegning av fem baller.

Enda mer abstrakt er fem streker, hvor hver strek kan tenkes å symbolisere en kloss - dette kaller vi halvabstrakter. Og til slutt har vi det helt abstrakte, for eksempel tallsymbolet "5" eller "V" eller ordet "fem".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License