Haukr Erlendsson

Haukr Erlendsson (? -1334) var lagmann på Island i 1294 og kom til Norge ca. 1301. Fram mot 1322 ser det ut til at han har fungert som lagmann i Gulating. Han er mest kjent for å ha skrevet Hauksbok.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License