HiOA-eksamen juni 2012

Matematikkeksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) for 1. årsstudentene i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn fikk store medieoppslag høsten 2012,[1] da media oppdaget at 47 prosent av studentene hadde strøket på eksamen. Det var del 1 av eksamen de fleste strøk på, en del hvor man måtte klare 17 av 20 riktige for å kunne bestå på eksamen som helhet. Denne delen er gjengitt her, med lenker til sider hvor fagstoffet er forklart nærmere.

1. Skriv riktig tall i ruten: $3,04 = 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0,1 + 4 \cdot \square$

2. Hvilket tall er størst: tjuetre hundredeler eller fire tideler?

3. Regn ut: 215,02 - 4,1 + 1,235
(se addisjon av desimaltall)

4. Regn ut og skriv resultatet som brøk. Forkort så mye som mulig.

(1)
\begin{align} \frac{4}{5} \cdot (\frac{1}{2} + \frac{3}{8}) \end{align}

(se brøk)

5. Regn ut: 483 : 2,1
(se divisjon av desimaltall)

6. Regn ut: $19,2 \cdot 15$

7. Skriv følgende desimaltall i stigende rekkefølge:
0,402 0,42 0,375 1,2 0,85

8. Hvis det er mulig, gi eksempel på en brøk som er større enn $\frac{3}{7}$ og mindre enn $\frac{4}{7}$.

9. Berits pensjon er 60 % av det hun hadde som lønn før hun pensjonerte seg. Hvis Berit mottar 231 000 kr pensjon, hvor mye pleide hun å få i lønn?

10. Hvilket tall er en hundredel større enn 0,397?

11. Tegn et rektangel med omkrets 12 cm og areal mindre enn 6 cm2.

12. Er det sant at ethvert parallellogram er et rektangel?

13. Avgjør om regneuttrykkene $(21 \cdot 27):90$ og $21 \cdot (27:90)$ gir samme resultat.

14. Skriv korrekt teller i ruten, slik at de to brøkene er likeverdige: $\frac{2}{6} = \frac{\square}{9}$

15. Rund av tallene til nærmeste tier: 3 17 422

16. På hvilket tall peker pilen? (mangler figur her foreløpig)

17. Regn ut volumet til en kube som har sidelengde $\frac{1}{2}$ cm.

18. Hvor mange mm2 er det i 9,5 cm2?

19. Hva er mest av 0,33 l og 33 dl?

20. I en trekant er to av vinklene 74o og 67o. Hvor stor er den tredje vinkelen?

Bibliography
1. Hagesæther, Pål Vegard: Annenhver lærerstudent stryker i matte, Aftenposten 30/10-2012.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License