Hippokrates' måne

Hippokrates' måne er en geometrisk figur oppkalt etter Hippokrates fra Chios. Det er en halvmåne laget ved at to sirkler skjærer hverandre, hvor den ene sirkelen går gjennom sentrum av den andre og har halvparten av arealet av den andre. Hippokrates viste at denne månen hadde samme areal som en bestemt trekant. Dette var det første kjente tilfellet hvor en figur avgrenset av buede linjer beviselig hadde samme areal som en figur avgrenset av rette linjer.

Engelsk Wikipedia: Lune of Hippocrates
Kirfel, Christoph: Sirkelens kvadratur og Hippokrates' måner, Tangenten 2/1998.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License