Histogram

histogram – fra gresk histos ”mast”, og gramma ”tegning, skrift, nedtegnelse”

Eksempler på histogram i presentasjon av datamaterialer finnes i Matematikk for lærere 11.1, og det står en del i Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 2.3 og litt i Aha 6.3, Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 9.4 og 9.5.1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License