Matematikkhistorie

Matematikk er en vitenskap som omfatter begreper som kvantitet, mengde, areal, struktur og forandring. Matematikere søker blant annet etter formler, og formulerer nye formodninger. Matematikken i seg selv tar aldri slutt, man finner ut nye ting hele tiden. Euklid for eksempel var en matematiker i Egypt før Kristus som arbeidet med geometri. Noen av Euklids formler blir fortsatt brukt i dagens matematikk og har bidratt til mye; som for eksempel geometri har hjulpet Einstein med å komme frem til relativitetsteorien. Matematikk har løst mange verdens fenomener, og har vært veldig nyttig gjennom tiden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License