Hjelp: Sette inn bilder

Det er mange måter å sette bilder inn i eleviki på. Her er tre av dem - ved bruk av "insert image wizard" (det grønne ikonet av en fotoramme).

1. External image (via URL)
Hvis bildet du skal sette inn allerede ligger på nettet, kan du bruke dette valget.
a. Klikk på "insert image wizard".
b. Fyll ut bildets URL
c. Trykk "Check it"
d. Trykk "Insert code".

NB! Dette betyr ikke at det er fritt fram å legge inn alle mulige bilder som ligger på internett - du må ha rettigheten til å publisere det i eleviki.

2. Attached file
Hvis du foreløpig bare har bildet på din egen PC, er dette det enkleste valget.
a. Gå ut av edit-modus (hvis du var der) og tilbake til selve artikkelen.
b. Klikk "Files" på bunnmenyen.
c. Klikk "Upload a file from your computer"
d. Trykk "Select Files" og velg fila du vil laste opp fra din PC.
e. Trykk "Upload files".

Nå er du klar for å sette inn bildet.
f. Trykk "Edit" for å komme tilbake til edit-modus.
g. Trykk på "insert image wizard".
h. Velg "Attached file".
i. Klikk på navnet på fila du vil sette inn.
j. Velg størrelse.
k. Trykk "Insert code".

3. Flickr.com
Har du en Flickr-konto, kan du laste opp bildet ditt der slik du pleier når du legger ut bilder på Flickr. Så:
a. Trykk "insert image wizard".
b. Lim inn URL-en til sida hvor bildet er.
c. Trykk "Check it".
d. Trykk "Insert code".

(Flickr er et av de ledende fotonettstedene i verden, og det er nok derfor Wikidot tilbyr støtte for akkurat denne. Jeg vet ikke hvorfor for eksempel ikke Picasa støttes.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License