Hjørne

Et hjørne på en tredimensjonal geometrisk figur er det punktet der to kanter møtes. Det kan være både"utoverhjørner" og "innoverhjørner".

En enkel måte å forklare forskjellene mellom et hjørne, en kant og en side til elever på småskoletrinnet, er å si at:

- hjørnene kan man stikke seg på
- kantene kan man skjære seg på
- sidene kan man stryke på

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License