Homoseksualitet

Homoseksualitet er et tema som hører inn under mange fag i skolen, blant annet norsk, engelsk, naturfag, RLE og samfunnsfag.

Ressurser for arbeid med homoseksualitet i skolen:
Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene inneholder mange lenker
ungioslo.org

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License