HPM

HPM står for "The International Study Group on the Relationship between History and Pedagogy of Mathematics" og består av forskere og undervisere som er opptatt av tilknytningen mellom historie og undervisning i matematikk - og da især hvordan matematikkhistorie kan berike matematikkundervisningen.

HPM gir ut HPM Newsletter som kommer tre ganger i året.

HPMs hjemmeside

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License