Hundre fugler

Oppgaven om hundre fugler er kjent fra mange land i verden, i ulike varianter.

I Kina er denne versjonen kjent fra år 475:
"Hvis en hane er verd 5 pengestykker, en høne 3 og tre kyllinger til sammen 1, hvor mange haner, høner og kyllinger - i alt 100 - kan da bli kjøpt for 100 pengestykker?"[2]

Et liknende problem finnes på arabisk hos Abu Kamil (850-930), i India hos Bhaskara II (1114-85) og i Persia og Bysants.[1]

Leonardo Pisano hadde følgende versjon i sin Liber abaci i 1202:

En mann kjøper 30 fugler - de er rapphøner, duer og spurver, for 30 denari. Rapphøner koster 3 denari, duer 2 denari og 2 spurver 1 denaro - altså en spurv for 1/2 denaro. Det søkes hvor mange fugler han kjøper av hvert slag."[1]

Bibliography
1. Kristin Bjarnadottir: A puzzle rhyme from 1782.
2. Viggo Brun: Alt er tall, Universitetsforlaget 1964.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License