Hvem skal ut?

"Hvem skal ut?" er en oppgavetype som er velkjent blant annet fra NRKs Nytt på nytt. Oppgaven går ut på at man får presentert fire "ting" (personer, land etc.) og skal avgjøre hvilken som ikke passer inn. Det er vanligvis mange mulige løsninger, og poenget er å klare å argumentere for sin løsning. Læreverket "Matte overalt" har "Hvem skal ut?"-oppgaver i hvert kapittel.

Eksempel:

I matematikkfaget kan man bruke slike oppgaver i de fleste fagområder. Innen tall kan en oppgave for eksempel være:

4 9
16 26

Her kan man argumentere for at 26 skal ut fordi det er det eneste som ikke er [[[kvadrattall}}}, eller 16 skal ut fordi det er det eneste som har 1 på tierplassen, 9 skal ut fordi det er det eneste oddetallet eller 4 skal ut fordi det er det minste tallet. For eksempel.

I geometri kan man ha slike oppgaver for å fokusere på egenskapene ved figurer, jf. Van Hiele-nivå 2. Da kan man ha tegninger av figurer.

Men man kan også bruke oppgavetypen i andre fag. Eksempel i norsk:

bil båt
sjøhest undersjøisk tunnel

Her kan man si at sjøhest skal ut fordi det er det eneste som ikke har med transport å gjøre. Eller at bil skal ut, fordi den ikke (nødvendigvis) har noe med vann å gjøre. Eller at båt skal ut, fordi det er det eneste som kan holde seg oppå vannflata. Osv.

Eller i geografi:

London Wien
Murmansk Singapore

Her kan man naturligvis si at Singapore skal ut fordi det er den eneste av byene som ligger ved havet. Murmansk skal ut, for det er den eneste som ikke er hovedstad. Singapore er også den eneste som ikke ligger i Europa. Osv.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License