Hvordan kan matematikkens historie brukes i undervisningen?

Det finnes en masse grunner til å bruke matematikkens historie i undervisningen. Matematikkhistorie kan:

 • forklare hvorfor vi bruker de definisjoner, navn og symboler som vi gjør.
 • forklare hvordan formler opprinnelig ble utledet.
 • vise elevene et mangfold av algoritmer, og slik bedre forståelsen av deres egen algoritme.
 • vise elevene hvordan begreper har utviklet seg, og slik knytte begreper sammen.
 • gi elevene mulighet til å se kontraster mellom ulike begreper.
 • gi mulighet til å sammenlikne gamle og moderne metoder, noe som kan gi mulighet til å velge den mest fornuftige teknikken i en konkret situasjon.
 • forklare matematikkens rolle i et samfunn, vise at matematikk har vært viktig.
 • vise at matematikken er et resultat av generasjoners arbeid.
 • vise elevene at problemer er en naturlig del av utviklingen.
 • gi matematikken et menneskelig ansikt.
 • øke respekten for tidligere tiders nivå.
 • utvikle evnene til å bruke kilder, bibliotek, internett og til å skrive essay.
 • gi mulighet for tverrfaglig arbeid med andre lærere.

Generelt om matematikkens historie i skolen finnes i Matematikk for lærere 13.1.

Lærebøker for lærerutdanningen inneholder en hel del matematikkhistorie, for eksempel:

Se for øvrig Ressurser om matematikkhistorie på norsk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License