Hvordan samle inn et datamateriale?

Noe om problemene med å fremskaffe et datamateriale står behandlet i Matematikk for lærere 11.3, Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning kap. 9 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 9.3. Litt står også i Aha 6.1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License