Hvordan skrive i LaTeX

LaTeX er et eget "språk" for å skrive matematiske formler ved hjelp av tegn vi har på vanlige tastaturer. Det finnes tykke bøker om alle finessene i LaTeX, men det går an å komme i gang bare ved å prøve seg litt fram.

Når du redigerer en artikkel, bruker du knappene "mathematical equation" eller "inline mathematical expression" for å sette inn formel. (Den første av disse gir formler på egen linje, mens den andre setter formler inn i teksten). Synes du at det høres skummelt ut å skulle skrive i LaTeX, kan du enten utforske programmer som lager LaTeX-koden for deg (som Online LaTeX Equation Editor) eller rett og slett skrive det så godt du kan og satse på at nestemann på sida gjør det penere. Eller prøve å lære ved å se på hvordan andre formler er skrevet i wikien.

Noen enkle kommandoer i LaTeX:

Eksempel Eksempel på kode
Eksponenter $x^2$ x^2
Eksponenter med flere ledd $x^{2+t}$ x^{2+t}
Indekser $x_1$ x_1
Multiplikasjon $2 \cdot 3$ 2 \cdot 3
Brøk $\frac{2}{x+4}$ \frac{2}{x+4}
Kvadratrot $\sqrt{16}$ \sqrt{16}
Pi $\pi{}$ \pi{}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License