Hvordan ta hensyn til at elevene er ulike

Elevene er ulike på mange måter, for eksempel forkunnskaper, kjønn, etnisitet, læringsstrategier, seksuell legning, modenhet, familiesituasjon osv. I tillegg vil de ha ulik dagsform, humør osv. Det å fokusere for mye på én av disse ulikhetene og ignorere de andre, vil alltid være et problem.

Det legges mye vekt på tilpasset opplæring, som innebærer at opplæringen skal tilpasses den enkeltes nivå og forkunnskaper.

Når det gjelder kjønn, les en avbalansert og nøktern gjennomgang av gutter og jenters forhold til matematikk i Hvem får ordet og hvem har svaret? kap. 5.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License