Hypatia

Hypatia (370-415) var datter av filosofen Theon, og hun underviste i matematikk og filosofi ved universitetet i Alexandria. Hun var en populær og idérik matematiker og ble beskrevet som en karismatisk lærer. Studenter kom derfor fra Europa, Asia og Afrika for å følge hennes forelesninger om blant annet diofantiske likninger og nyplatonistisk filosofi.

Hypatia ble leder av den filosofiske skolen i byen. På denne tiden var det en bitter politisk strid mellom kirke og stat i Aleksandria. Hypatia var nær venn av guvernør Orestes, og erkebiskop Kyrillos betraktet skolen som en trussel mot kirken. En historie forteller at Hypatia ble drept av fanatiske munker som støttet Kyrillos, mens en annen historie forteller at hun ble slått ihjel av mobben i Aleksandria på vei til skolen sin.

Krydder og krutt fra matematikkens historie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License