hypergeometrisk

Selv om ordet "hypergeometrisk" var brukt om både differensiallikninger og kurver alt på 1700-tallet, var det først i 1936 det først ble brukt om en sannsynlighetsfordeling.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License