Hypotese

hypotese – usikker teori, forhåndsforestilling som ikke er undersøkt nærmere. Fra gresk hypotithenai ”å putte under, anta” fra hypo- + tithenai ”å putte”.

Ordet ble brukt av Barrow i en matematisk kontekst i 1660, mens ordet hypotesetest først ble brukt av Neyman og Pearson i 1928.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License