Hypotesetesting

Hypotesetesting brukes i stor utstrekning i vitenskapene – for eksempel brukes det for å teste nye legemidler. Når man tester et legemiddel (som er ment å hjelpe for en bestemt sykdom), gir man ofte legemidlet til en gruppe pasienter, mens en annen gruppe pasienter kun får tabletter uten noe legemiddel i. Holder det ikke da å se om det ble flere friske pasienter av legemiddelet enn av juksetablettene? Nei, det kan jo hende at tilfeldigheter spiller inn, slik at det er tilfeldig at det akkurat denne gangen ble flere friske av legemiddelet. Poenget med hypotesetesting er å regne ut om det er sannsynlig at resultatet vi har fått kan skyldes tilfeldigheter, eller om vi må tro at det er en årsak ut over det.

Litteratur

Bjørn Smestad: Historisk introduksjon til sannsynlighetsregning - for lærerstudenter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License