IKT i matematikk

(her må det skrives mye om IKT i matematikkfaget…)

En del sentrale ressurser for matematikklærere:
INFA - en dansk nettside med dataprogrammer for matematikkundervisningen
Geogebra
National Library of Virtual Manipulatives

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License