Inflasjon

inflasjon – økonomi, omfattende oppgang i det alminnelige prisnivå. Dette er det samme som et fall i pengeenhetens verdi regnet i varer og tjenester, dvs. dens kjøpekraft. Inflasjon vil praktisk talt alltid måtte ha sitt grunnlag i en stigning i pengemengden. Motsatt: deflasjon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License