IRF-struktur

En samtale i klasserommet sies å ha "IRF-struktur" hvis den består av spørsmål fra lærer (Initiation), respons fra elev (Response) og tilbakemelding fra lærer (Follow-Up eller Feedback). Begrepet stammer fra John McHardy Sinclair og Malcolm Coulthard.

Se også opptak.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License