Isaac Newton

Isaac Newton. Født 1643 i Woolsthorpe, England. Død 1727 i London.

Newtons far døde før Newton ble født. Da moren giftet seg igjen, ble han ”satt bort” til sin bestemor. På skolen ble han beskrevet som ”lat” og ”uoppmerksom”. Han begynte likevel ved Trinity College i Cambridge i 1661. En anekdote sier at han i 1663 kjøpte en astrologibok, men ikke forsto matematikken i den, og at det ble årsaken til at han begynte å studere matematikk. Om ikke det er sant, er det i hvert fall et faktum at det var på denne tiden han begynte å studere matematikk seriøst.

Da universitetet i 1665 måtte stenge på grunn av pestfaren, reiste han hjem til Lincolnshire, og i løpet av bare to år gjorde han store oppdagelser innen matematikk, optikk, fysikk og astronomi. Han ble etter hvert professor ved Trinity College (noe som er litt ironisk, siden han selv ikke trodde på treenigheten). Newtons hovedverk var Philosophiae naturalis principia mathematica eller bare Principia som det kalles blant venner. Dette utkom i 1687. Her gjorde han bruk av den nyutviklede derivasjonsregningen for å løse problemer i fysikken.

Etter en depresjon i 1693 sluttet Newton med forskning og konsentrerte seg om sin nye stilling som leder av The Royal Mint. Fra 1703 var han også president i Royal Society, og han brukte en del krefter på prioritetsstrider med andre forskere.

matematikk.org: Isaac Newton

En oppgave basert på Newton

Oppgave
Den kjente dagbokforfatteren Samuel Pepys hadde følgende problem: Hva er mest sannsynlig: å få minst en sekser når du kaster seks terninger, å få minst to seksere når du kaster tolv terninger, eller å få minst tre seksere når du kaster atten terninger. Han spurte sin venn Sir Isaac Newton om dette, og etter en lengre korrespondanse klarte Newton å overbevise Pepys om svaret. Hva tror du det var?
(Hint: for å regne ut sannsynligheten for minst en sekser når du kaster seks terninger, holder det å regne ut sannsynligheten for å ikke få noen seksere. For å regne ut sannsynligheten for minst to seksere når du kaster tolv terninger, holder det å regne ut sannsynligheten for å ikke få noen seksere og for å få nøyaktig en sekser. Osv.)
(Opplysning til oppgaven hentet fra Larsen/Marx: An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License