Isometrisk tegning

En isometrisk tegning er en tegning av et tredimensjonalt objekt i to dimensjoner på en slik måte at man i noen retninger har en bestemt målestokk. Ordet isometri kommer fra gresk, "likt mål". Til tegning av isometriske tegninger bruker vi vanligvis isometrisk papir. (Isometrisk papir kan også ha markert bare krysningspunktene mellom linjene.)

flickr:5348686892

Det er vanlig å tegne en isometrisk tegning slik: Alle vertikale linjer fra virkeligheten tegnes som vertikale linjer på tegningen, mens alle horisontale linjer danner en 60º vinkel til vertikalen. (Det finnes også andre måter å tegne isometrisk tegning på, men disse er mindre vanlig i norsk skole.)

En kube kan da tegnes slik på isometrisk papir:

flickr:5348692086

Fordelen med isometrisk tegning er som sagt at man kan måle avstander som er vertikale eller horisontale i virkeligheten. Ulempen er at tegningen ikke gir et riktig bilde av utseendet til det som er tegnet. Hvis det er det visuelle uttrykket som er viktigst, må man isteden ty til perspektivtegning.

Her er en avlang boks i to versjoner: perspektivtegning og isometrisk tegning:

flickr:5348707152
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License