Jakow Trachtenberg

Jakow Trachtenberg (1888 - 1953) var en russisk ingeniør og matematiker som utviklet et hoderegningssystem kalt Trachtenbergsystemet.

Et eksempel: regelen for multiplikasjon med 6 var: "Legg halve naboen til hvert tall. Hvis tallet er et oddetall (ulike tall) må du også legge til 5."[1]

Litteratur

Engelsk wikipedia: Jakow Trachtenberg

Bibliography
1. Torkildsen, Ole Einar: Trachtenberg og multiplikasjon med 6. Tangenten 4/1997.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License