Jean Le Rond d’Alembert

Jean Le Rond d’Alembert. Født 1717 i Paris, død samme sted i 1783.

D’Alembert var ”uekte” sønn av Mme de Tencin. Hun etterlot det nyfødte barnet på trappa til kirken St Jean Le Rond. Barnet ble funnet fort og tatt til et hjem for hjemløse barn. Han ble døpt Jean Le Rond etter kirken hvor han ble funnet.

Han studerte jus og medisin, men det var matematikken som var hans store lidenskap. Han jobbet også med mekanikk, blant annet bygget han videre på Newtons arbeider. Han er også velkjent for sitt arbeid med Encyclopédie.

Fra 1765 var han ikke lenger frisk nok til å konsentrere seg om matematikk, og han skrev i et brev til Lagrange at ”det som irriterer meg mest er det faktum at geometri, som er det eneste som virkelig interesserer meg, er den ene tingen jeg ikke klarer å holde på med. Alt som jeg gjør i litteratur, selv om det blir godt mottatt i de offentlige sesjonene av det franske akademiet, er for meg bare en måte å bruke tiden i mangel av noe bedre å gjøre.”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License