Johann Lambert

Johann Lambert. Født 1728 i Mülhausen, Frankrike. Død 1777 i Berlin.

Lambert er mest kjent for å ha bevist at $\pi$er et irrasjonalt tall, men han jobbet også med hyperbolske funksjoner og sannsynlighetsregning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License