John Graunt

John Graunt. Født i London i 1620, død samme sted i 1674.

Handelsmann. Kjent for sitt eneste publiserte arbeid, Observations on the bills of mortality (1662), et arbeid som fastslo uniformiteten og forutsigbarheten av mange viktige biologiske fenomener når antallene er store nok – slike ting som andelen jentefødsler, kvinners levealder (i forhold til menns) og barnedødelighet. Dette arbeidet regnes som en viktig start på fagfeltet statistikk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License