Jordas omkrets

Jordas omkrets ved ekvator er 40 075,02 km. (Opprinnelig ble måleenheten meter definert som 1/10.000.000 av avstanden fra ekvator til nordpolen.)

Eratosthenes regnet ut omkretsen av jorda på følgende måte: Han bodde selv i Alexandria. Han visste at byen Syene (dagens Aswan) lå rett sør for Alexandria, og at sola der sto i senit ved sommersolverv. Ved å måle vinkelen mellom solstrålene og ei loddrett linje i Alexandria. Det viste seg at vinkelen var 7,2 grader. Et enkelt geometrisk resonnement viser da at vinkelen mellom Alexandria og Syene (sett fra jordas sentrum) er temmelig nær 1/50 av 360 grader, og at avstanden mellom Alexandria og Syene dermed må være cirka 1/50 av hele jordomkretsen. Han kom fram til at jordas omkrets var cirka 250.000 stadier. Vi vet ikke nøyaktig hvor lang en "stadion" var regnet å være, men Eratosthenes' svar var uansett i riktig størrelsesorden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License