Jordmåling

Jordmåling dreier seg om å måle opp jorda. Ordet geometri kommer fra jordmåling. Både enkeltbønders tomter, lands arealer og hele jordas overflate har vært viktige å måle - og bestrebelsene har ført til mye matematikk.

En av de mest kjente historiene er den om Eratosthenes, som fant jordas omkrets ved hjelp av å måle en vinkel i Syene.

Jordmåling henger tett sammen med navigasjon, hvor for eksempel sekstanten ble brukt til å fastsette skipets posisjon.

Litteratur

Kjartan Tvetes hefte "Geometri. Jordmåling" (Caspar 1990) kan anbefales.
Isdahl, Hans: Er jorda flat eller rund? Tangenten - inspirasjonsbok for matematikklærere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License