Joseph Louis François Bertrand

Joseph Louis François Bertrand. Født 1822 i Paris, død 1900 samme sted.

Han arbeidet med tallteori, differensialgeometri og sannsynlighetsregning. Han står blant annet bak Bertrands skuffeparadoks og Bertrands kordeparadoks.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License