Kan du stole på wikien?

En wiki kjennetegnes av at hvem som helst kan gå inn i den og endre på teksten. Det er da naturlig å spørre seg om man kan stole på det som står der. Siden jeg har muligheten til å skrive hva som helst, kan ikke da andre også legge inn hva som helst? Altså: kan jeg stole på det som står her?

Det finnes mange måter å svare på dette på:

  1. Ulike typer informasjon har ulike krav til korrekthet. En styrke med eleviki er at den ikke bare inneholder faktakunnskap, men også forslag til hvordan ulike kunnskaper kan forklares og formidles. Slike forslag kan leseren selv vurdere om er egnet for sine elever.
  2. Man bør uansett være forsiktig med å stole på bare én kilde hvis man trenger sikker informasjon. Det er feil også i lærebøker og i trykte leksika. I akademiske arbeider bør man i størst mulig grad gå direkte til kilden.
  3. Oppdager du feil, kan du rette det opp med en gang. Det er en styrke som wikier har og som papirbaserte kilder ikke har. Derfor blir feil ofte rettet raskt når det blir oppdaget.

I tillegg har akkurat denne wikien den fordelen at det er en fagperson som leser alle nye innlegg som legges inn. Det betyr ikke at han går god for at hver enkelt artikkel er ufeilbarlig, men ihvertfall blir det meste av feil luket ut en av de første dagene artiklene ligger ute.

Konklusjon: Ikke stol på noen enkelt kilde i akademisk sammenheng. Men bruk wikien til inspirasjon og som utgangspunkt for å lete videre. Og bidra til å gjøre den mer korrekt ved å rette eventuelle feil du måtte finne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License