Kardinal integrasjon

Kardinal integrasjon er et begrep som stammer fra K. C. Fuson.

Når du teller en mengde, må du til slutt knytte det siste tallet du kom fram til, til mengden som helhet (til mengdens "manyness"). Det er dette Fuson kaller "kardinal integrasjon". Se mer i epsilon s. 22.

Begrepet er beslektet med konservering.

Jf. også måleintegrasjon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License