Kardinalitet

Kardinalitet er den egenskapen som beskriver størrelsen av mengden. Vi beskriver kardinaliteten ved å bruke et kardinaltall.
Definisjonen av kardinalitet sier at to mengder X og Y har lik kardinalitet hvis det fins en en-til-en-korrespondanse mellom elementene i X og Y.

Det kardinale aspektet er en viktig del av barns utvikling av tallforståelse. Barnet må lære at telling ikke bare er en prosess, men at det også gir et resultat; at det siste tallordet i tellingen angir antallet.

Barnet kan øve på dette for eksempel gjennom brettspill. Når antall øyne og antall flytt er det samme, sier vi at disse to mengdene har samme kardinalitet. Barnets forståelse kan testes ved å se hvordan barnet reagerer på spørsmålet ”hvor mange?” Hvis de bare gjentar det høyeste telleordet, har de forstått dette. Dersom de må telle på nytt, har de sannsynligvis ikke skjønt det.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License