Kardinaltall

Kardinaltall er tall som uttrykker størrelsen av en mengde/antall.
For eksempel: Jeg har fire biler på rommet mitt. Da vi kom til land stod det 20 mennesker og ventet på oss.

Her ser vi at tallene sier noe om mengden/antall. Kardinaltall kan også være tall som beskriver hvor mye klokka er, eller hvor mange år en person er. Eller hvor langt det er til neste stasjon: 2 km til neste stasjon.

Å være kardinaltall er altså ikke en egenskap ved selve tallet, men ved måten vi bruker det på. For å utvikle et godt tallbegrep må man blant annet utvikle forståelse for ulike måter å bruke tallene på. For eksempel vil tallet 37 opptre som kardinaltall i setningen "Jeg har 37 pizzaer i fryseren". I en annen setning kan det samme tallet opptre i en annen rolle, for eksempel: "Jeg tar 37-bussen hjem". Her er 37 et navn - tallet 37 signaliserer ikke nødvendigvis at det finnes 36 andre busser, for eksempel. Se også ordinaltall.

For at barn skal lære kardinaltallbegrepet fullt ut, innebærer det at de kan telle og har en forståelse av antallet de teller og ikke bare det å kunne tallrekken på rams eller som en regle.

Når vi teller en mengde, må vi, når vi har telt ferdig, foreta en kardinal integrasjon - det vil si at vi knytter det siste tallet vi telte til mengden som helhet. Se mer i epsilon s. 22-.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License