Karl Pearson

Karl Pearson (1857-1936), engelsk matematiker. Regnes som grunnleggeren av matematisk statistikk.

Engelsk wikipedia: Karl Pearson

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License