Kart

Et kart er en representasjon av et fysisk rom, objektene i det og relasjonene mellom disse.

Kart i matematikken

Verdenskart

Et grunnleggende problem med verdenskart er at man skal representere et tredimensjonalt objekt på en todimensjonal flate. For å få til dette, må man velge hvilke egenskaper man vektlegger å beholde. Den vanligst brukte projeksjonen er Mercatorprojeksjonen. En fordel med denne er at den bevarer form noenlunde godt. En stor ulempe er at størrelsesforhold ikke blir bevart. For eksempel kan Grønland framstå som like stor som hele Afrika, til tross for at Grønlands areal i virkeligheten er ca. 1/13 av Afrikas.

Som aktivitet for elevene kan dette brukes slik: man gir elevene et verdenskart og en liste over noen avstander og arealer i verden. Elevene bes så om å vurdere om kartet gir et riktig inntrykk. Ved siden av å være bevisstgjørende i forhold til geografi, krever dette også at elevene må sammenlikne arealer, og knytter dermed an til arealbegrepet (som begrep, og ikke kun som formel).

Det finnes alternative projeksjoner, for eksempel Gall-Peters-projeksjonen, som viser arealer korrekt, men som har den ulempen at formen på kontinentene blir forvridd.

Topologiske kart

I motsetning til topografiske kart, som er de kartene vi oftest finner i kartbøker, gjør topologiske kart ingen forsøk på å vise eksakt geografisk plassering. Derimot vil den bare vise hvordan viktige steder er plassert i forhold til hverandre. Et typisk eksempel er t-banekart, hvor det viktige er rekkefølgen på stasjonene, ikke nøyaktig hvor lange avstander det er mellom dem, for eksempel.

Undervisningsopplegg

Kart og målestokk

Se også Tall og tanke (2010) side 301 "Besøk av bamse", som er basert på et nederlandsk undervisningsopplegg om en bjørn som kommer på besøk på skolen, og trenger hjelp for å finne fram til klasserommet.

Hjelpemidler

Google Earth er et flott hjelpemiddel for å arbeide med kart i skolen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License