KIM-prosjektet

KIM-prosjektet var et prosjekt ved Telemarksforsking-Notodden og Senter for lærerutdanning og skoletjeneste (SLS) ved Universitetet i Oslo om diagnostisk undervisning. Prosjektet resulterte i en mengde oppgavehefter og veiledere for diagnostisk undervisning. Disse er nå digitalisert, men i skrivende stund ikke lansert.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License