Kjegle

En kjegle er en romfigur som defineres av en grunnflate og et punkt som ikke ligger på grunnflata - kjegla begrenses av alle linjer fra grunnflaten til punktet.

I skolen er vi vanligvis mest opptatt av rette, sirkulære kjegler - som er slike kjegler som vi ser mest av i samfunnet rundt oss.

Den kan også være rett eller skjev, men vi tenker som oftest på en rett kjegle. I en rett kjegle ligger toppunktet over sentrum i grunnflaten.

Volumet i en kjegle som er sirkulær finner man ved denne formelen

$V = 1/3 \cdot \pi() r^2 h$

flickr:5342996533

Ideer til undervisning

For at elevene skal bli godt kjent med kjegle kan de få lage en kjegle. De kan få en form som de skal lime sammen for å se hvilke deler kjeglen er satt sammen av.

De kan få i oppgave å sitte rygg mot rygg og forklare for hverandre hvordan tredimensjonale figurer ser ut, blant annet kjegle. De kan sitte med en figur foran seg. På denne måten får de bedre kjennskap til de tredimensjonale figurene og kjegle. De kan på denne måten lære å skille de ulike figurene fra hverandre.

En annen innfallsvinkel er å studere en kopp. Ber man elever lage en papirkopp, vil de oftest ikke tenke på den som en avkuttet kjegle. Imidlertid vil alle forsøk på å lage en kopp av et rektangel osv, gi kopper med andre egenskaper enn de vanlige pappkrusene vi ellers er vant til. Dette arbeidet vil dermed kunne lede fram til en diskusjon om kjeglens egenskaper.

Forholdet mellom volum av kjegle og sylinder

wikipedia: Kjegle

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License