Kjønn og statistikk

Historien om Florence Nightingale kan være et fornuftig sted å starte hvis man ønsker å gjøre statistikk ekstra attraktivt for jenter. Ellers skulle det være rikelige muligheter til å finne innfallsvinkler som appellerer både til jenter og gutter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License