Klokke

Undervisningsopplegg

KLOKKE-BINGO (2.klasse)
For å gjøre læringen litt morsommere kan elevene spille klokke-bingo. Hver for seg el. to og to sammen.
Lag et rutenett på ca. 3x4 ruter el. mer hvis elevene har kommet lengre.
Tegn inn en klokke i hver rute. Hver klokke har ulik klokkeslett. (hel, halv, kvart på osv. alt etter elevenes nivå). Dette går raskere på pc`n da man kan kopiere og lime inn.
Husk at ingen klokker kan være like på det samme brettet. Og at ingen brett kan være like.

Spill:
Som vanlig bingo. Elevene bruker melkekorker el. andre konkreter (da kan man druke brettet flere ganger) til å merke av i ruten når eleven har riktig klokkeslett.
Start med en rad, to rader, fullt brett (superbingo).
Læreren bruker en klokke som er enkel og rask og stelle. Læreren kan både si og skrive opp klokkeslettet på tavla (vil hjelpe de elevene som strever litt).
Læreren må også skrive opp klokkeslettene for i kunne kontrollere når eleven har fått bingo.

Klokker
Tid - klokka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License