Kombinatorikk

kombinatorikk – systematisk telling og beregning av antall. Selve ordet kombinatorikk ble første gang brukt ca. 1940 – før det snakket man blant annet om ”combinatorial arts”.

Se også
Ordnet utvalg uten tilbakelegging
Ordnet utvalg med tilbakelegging
Uordnet utvalg uten tilbakelegging
Uordnet utvalg med tilbakelegging

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License