Komma

Komma brukes i norsk og matematikk.

I matematikk

I matematikken brukes komma som desimalskilletegn, bortsett fra i engelskspråklige land hvor man bruker punktum.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License