Kongruent

Kongruent kommer fra det latinske ordet “kongruere” som betyr støte sammen, møtes, enes.

Når figurer er kongruente har de lik form og størrelse, altså at alle avstander og vinkler er like. Den ene figuren er en kopi av den andre figuren, altså de er helt like. Kongruente figurer kan også stå speilvendt, eller være rotert.
Hvis figur A og B er kongruente kan man skrive dette slik:
Akongruent.gifB.

Om man vil finne ut om to figurer er kongruente, kan man sjekke dette ved å klippe figurene ut, legge dem oppå hverandre, hvis begge dekker hverandre nøyaktig er de kongruente.

Her er tre eksempler på figurer som er kongruente:
Scale?geometry=300x500%3E

For å finne ut om to trekanter er kongruente, kan man bruke kongruenssetningene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License