Konkav

Ordet konkav betyr innoverkrummet.

Begrepet brukes vanligvis om:

  • Konkav mangekant, en mangekant som ikke er konveks.
  • Konkav linse, en linse med innoverkrummede flater.
  • Konkav funksjon, en funksjonstype knyttet til konvekse funksjoner.
uschied_konvex_konkav.jpg
Her ser du en konveks og en konkav figur.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License