Koordinatsystem

koordinatsystem – geometrisk system av f eks punkter, linjer el. flater som gir veiledning om hvor et punkt ligger i et plan el. rom fra senlatin coordination-, coordinatio, fra latin co- ”med” + ordination-, ordinatio ”arrangement, å arrangere”

Et koordinatsystem består normalt sett av to akser som står vinkelrett på hverandre. Vinkelrett vil si en vinkel på 90 grader. De to aksene skjæres i et punkt. Dette punktet kalles origo, og er også nullpunktet i koordinatsystemet. Det finnes også koordinatsystemer med tre akser. Her brukes den tredje aksen til ekstra hjelp til å lese av koordinatene, og den brukes til å tegne 3-dimensjonale figurer. Når man bruker to akser blir det en 2-dimensjonal figur. Det er normalt å bruke bokstavene x, y og z som navn på aksene.

Her kan du se et eksempel ved bruk av tre akser:

876457.jpeg

Her brukes det tre akser for å lage et rom.

For å finne punktene i et koordinatsystem, trenger man minst to koordinater (altså to tall), som bestemmer punktets beliggenhet. X-koordinaten kommer alltid først, og deretter y-koordinaten. Ser du på bildet under har vi koordinatene (0,3) og (2,0), deretter kan du sette en strek mellom punktene. Dette brukes ofte i statistikk.

876458.jpeg

En anekdote om René Descartes sier at han en gang lå hjemme og så opp i taket, og der var det ei flue som fløy rundt. Han begynte å tenke over hvordan han kunne beskrive bevegelsene til flua. Siden taket var delt opp i felt, fikk han ideen til å telle bortover. Altså som i et koordinatsystem – eller kartesisk koordinatsystem, som vi kaller det etter Descartes. For om fluehistorien er litt tvilsom, er det i hvert fall et faktum at det var han som fant opp koordinatsystemet. Dermed hadde altså først Francois Viete funnet opp en enkel måte å skrive formler på, og nå hadde Descartes funnet på en måte å tegne dem. Vårt arbeid med Janviertabellen ville vært fattigere uten dem…

Undervisningsopplegg

Koordinatsystemet
Lek i koordinatsystemet
Referansesystem
Slagskipet
Tic-tac-toe
Tre på rad

Videoer

Skole i praksis: Fire på radsource

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License