Kortspill med tall

Kortstokk med tall:
Ved hjelp av en tall kortstokk kan elevene ha mange ulike matteaktiviteter. Jeg nevner opp noen her, men med litt fantasi kan læreren eller elevene finne på nye spillvarianter. En tall kortstokk kan elevene lett lage selv ved hjelp av litt kartong. Dersom den skal ligne på en vanlig kortstokk kan målene være 2 x 9 cm og 2 x 6 cm. Kortstokken består av 52 kort med tall fra 1 til 26. Det skal være dobbelt av alle tall.
Læreren må selv vurdere hvor mange elever som kan være på hver gruppe. Det anbefales med ca fire elever pr gruppe.

Memospill:

Spillet går ut på å samle så mange tallpar som mulig. Ett par består av to like tall. Kortene stokkes og fordeles på bordet med baksiden opp. Den første spilleren snur to kort. Dersom han finner ett tallpar, er paret hans og han fortsetter ved å snu to nye kort. Hvis tallene ikke utgjør et par, legges kortene tilbake på samme sted. Neste spiller til venstre fortsetter spillet med å snu to kort. For å få en enklere variant kan det sorteres ut noen tallpar og spille med færre kort.

Lage regnestykker:

Variant 1: Spillerne får hvert sitt sett med tallkort fra 1 – 26. Oppgaven går ut på å se hvem som kan lage flest regnestykker med svar på for eksempel to minutter.
Variant 2: Kortene fordeles på bordet med baksiden opp. Den første spilleren snur to kort som han skal addere. Dersom svaret er riktig, blir paret hans. Svarer han feil, legges kortene tilbake. Neste spiller til venstre fortsetter spillet med å snu to kort som igjen skal adderes. Eleven med flest par vinner.
Variant 3: Som variant 2, men her kan de for eksempel velge og kun beholde tallene fra 1 - 10, og elevene kan jobbe med multiplikasjon eller divisjon.

Tiervenner:

Kortene med tallene 1 – 9 legges på bordet med tallsiden opp. Det skal være dobbelt av alle tall. Elevene trekker to kort som de mener er tiervenner. Er dette riktig, blir tallparet hans. Spillet fortsetter med at spiller til venstre trekker to nye kort som han mener er tiervenner. Eleven med flest par vinner.

Tallbingo:

Sorter kortene i to bunker, begge med kort fra 1 – 26. Legg den ene bunken med baksiden opp midt på bordet. Fra den ene bunken deler du ut 6 kort til hver spiller. Hver spiller legger kortene foran seg, med tallsiden opp. Første spiller begynner med å ta det øverste kortet fra kortbunken, og legger det på bordet slik at alle kan se tallet. Spilleren med tilsvarende tall må si tallet høyt. Er det riktig, får spilleren snu sitt tallkort, slik at baksiden ligger opp. Er det feil, blir kortet liggende med tallsiden opp. Neste spiller til venstre fortsetter ved å ta et nytt tallkort fra bunken. Kortet legges oppå det første slik at det lages en ny bunke. Dersom ingen har tallet som vender opp, går turen videre til neste spiller som trekker et nytt kort. Spilleren som først lykkes med å snu alle sine 6 kort og roper ”Bingo” har vunnet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License